CONTACTGEGEVENS:

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:


Per e-mail voor vragen:

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken


Per telefoon:

U kunt ons telefonisch bereiken op nummer: 06 - 22 99 00 76,

Per post:

CAAAP

Snellinckstraat 13, (postadres, dus geen winkel!)
3021 WB Rotterdam
Administratieve gegevens:

Betalingen naar Rabobank rekening: 1325.67.954 t.n.v. CAAAP, te Rotterdam

- Inschrijving Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 244 13 665

- Europees BTW indentificatienummer: NL 8178.87.258.B.01


Alle informatie is zo correct mogelijk weergegeven. Er kunnen echter geen
rechten aan ontleend worden.Koop- en leveringsvoorwaarden (uit de Algemene Voorwaarden):

3.2 Prijzen zijn exclusief BTW en verzend- transportkosten.
Kunstwerken die in opdracht worden vervaardigd of in opdracht worden
ingelijst kunnen niet worden geretourneerd.

3.3 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.1 Levering geschiedt na ontvangst van de betaling en op afspraak in
principe binnen 2 weken, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

4.2 De levertijd gaat in op het door CAAAP op de orderbevestiging vermelde tijdstip.

9.1 Reclame/retourneren
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant
voldoen wegens breuk, manco,s, beschadiging of verkeerde levering dient men
CAAAP daarvan op de hoogte te brengen binnen 8 dagen na ontvangst van de
producten Indien CAAAP geen klacht van de koper ontvangt binnen de gestelde
termijn wordt elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.

9.2 Alleen na schriftelijke kennisgeving van klacht van koper en acceptatie van deze
klacht door CAAAP kan de zaak worden geretourneerd. De kosten voor het retourneren
(in de oorspronkelijke verpakking) komt voor rekening van de koper. De zaak kan niet
geretourneerd worden als de zaak een extra bewerking heeft ondergaan conform art 3.2.
van deze AV.

9.3 Indien, na gestelde in artikel 9.2 de zaak wordt geretourneerd heeft de koper recht op
een CAAAP-KAART ter waarde van het geretourneerde.

Voor de gehele Algemene Voorwaarden van CAAAP VOF verwijzen wij u naar desbetreffende
pagina.